Ekol Hukuk | +90 312 474 03 05

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

  • İşçi-İşveren İlişkileri Konusunda Hukuki Danışmanlık

  • Bireysel İş Hukukundan Kaynaklanan İş Davaları

  • İş Güvenliğine  İlişkin İş Kazası Ve Meslek Hastalığı Davaları

  • İşe İade Davaları

  • Hizmet Tespiti Davaları

  • İşsizlik Sigortası Davaları

  • Toplu İş Hukukuna İlişkin Davalar

  • Sendikal Tazminat Davaları

  • Sosyal Güvenlik Hukukundan Doğan Davalar