Ekol Hukuk | +90 312 474 03 05

Ekol Hukuk Çalışma AlanlarıİŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

 • İşçi-İşveren İlişkileri Konusunda Hukuki Danışmanlık
 • Bireysel İş Hukukundan Kaynaklanan İş Davaları
 • İş Güvenliğine  İlişkin İş Kazası Ve Meslek Hastalığı Davaları
 • İşe İade Davaları
 • Hizmet Tespiti Davaları
 • İşsizlik Sigortası Davaları
 • Toplu İş Hukukuna İlişkin Davalar
 • Sendikal Tazminat Davaları
 • Sosyal Güvenlik Hukukundan Doğan Davalar

 

ŞİRKETLER VE TİCARET HUKUKU

 • Yerli Ve Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluşları.
 • Yabancı Sermaye Transferi.
 • Yatırım Teşvikleri.
 • Yeniden Yapılandırma.
 • Ana Sözleşme Ve Hissedarlar Sözleşmelerinin Hazırlanması.
 • Genel Kurul Ve Yönetim Kurulu İşlemleri.
 • Tasfiye.
 • Bürokratik İşlemler Ve Başvurular.
 • İrtibat Büroları Ve Şube Kuruluşları.
 • Hisse Senetleri Ve Tahvillerle İlgili İşlemler.
 • Sermaye Artırımı Ya Da İndirimi.
 • Menkul Kıymetlerin Yönetimi Ve Edinimi.
 • Şirket Alım Ve Satımı.

 

TİCARİ SÖZLEŞMELER

 • Hissedarlık Sözleşmeleri
 • Satım Sözleşmeleri, Acente Sözleşmeleri
 • Distribütörlük Sözleşmeleri, Uluslararası Dağıtım Sözleşmeleri
 • Mal Alımı Ve Satım Sözleşmeleri
 • Joint Ventures Sözleşmeleri, Franchise Sözleşmeleri
 • Acente Sözleşmeleri, İnşaat Sözleşmeleri
 • İş Sözleşmeleri, Kira Sözleşmeleri
 • Yönetim, Danışmanlık Ve Hizmet Sözleşmeleri

 

BANKACILIK VE FİNANS HUKUKU

 • İdari Ve Düzenleyici Sistem Açısından Kuruluşlar, Bankacılık Operasyonları Ve Mali Organizasyonlar
 • Bankalar Hukuku Ve Finans/Kredi Kuruluşlarının İşleyişi, Yapısı Ve Organizasyonu Hakkında Danışmanlık Vermek.
 • Finansal Kiralama
 • Kredi Sözleşmeleri
 • Şirket Finansmanı
 • Proje Finansmanı
 • Uluslararası Ticaret Finansı

 

SİGORTA HUKUKU 

 • Sigorta Hukuku, Genel Danışmanlık Ve Emeklilik,
 • Sağlık Sigortası Ve Diğer Sigortalarla İlgili Hukuki Sorunların Çözümü,
 • Sigorta Şirketlerinin Kurulması Ve Bu Konular İle İlgili Diğer Hukuki Uyuşmazlıklar.

 

MİRAS VE AİLE HUKUKU

 • Miras Sözleşmeleri İle Vasiyetname Hazırlanması
 • Tenkis- Tanıma Davaları,
 • Miras Sebebiyle İstihkak Davaları
 • Mirasta Denkleştirme Davaları
 • Boşanma, Maddi Ve Manevi Tazminat Davaları
 • Nafaka, Vesayet Ve Velayet Davaları

 

İCRA VE İFLAS HUKUKU

 • İcra Ve İflas Hukuku Konularında Şahıslara Veya Şirketlere Hukuki Danışmanlık
 • Kambiyo Senetleri İle Sözleşmeden Doğan Alacakların Takibi,İcrası Ve Tahsili
 • İflas Ve Konkordato

 

GAYRİMENKUL VE İNŞAAT HUKUKU

 • Tapu İncelenmesi Ve İşlemleri Kiralama Sözleşmeleri
 • İpotek
 • Satış Sözleşmeleri
 • İnşaat Sözleşmeleri
 • Mülk Alımına İlişkin Tüm Diğer İşlemlerin Takibi

 

İDARİ DAVALAR

 • İptal Davaları
 • Tam Yargı Davası
 • Vergi Davaları