Ekol Hukuk | +90 312 474 03 05

Bağlantılar


MEVZUAT

Resmî Gazete
Adalet Bakanlığı Mevzuat
Başbakanlık Mevzuat

YÜKSEK YARGI

Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Danıştay
Sayıştay

ULUSLARARASI YARGI

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

HUKUK SİTELERİ

adalet.org
hukuki.net
turkhukuksitesi.com
abchukuk.com

BAROLAR

Türkiye Barolar Birliği
Ankara Barosu
İstanbul Barosu
İzmir Barosu



ADLİYELER

Ankara Adliyesi

İstanbul Adliyesi
İzmir Adliyesi

SORGULAMALAR

TC Kimlik Sorgulama
E-SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu
Uygulamaları)
Şirket Unvan Sorgulama
Ticaret Sicil Gazetesi Sorgulama
Hukuk Sözlüğü

 BELGELER

Adli Sicil (Sabıka) Kaydı
Dilekçe Örneği

 

E-DEVLET

turkiye.gov.tr


TBMM

BAKANLIKLAR

Başbakanlık
Adalet Bakanlığı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Avrupa Birliği Bakanlığı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı
Ekonomi Bakanlığı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
Kalkınma Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı
Orman ve Su işleri Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Ulaştırma Bakanlığı

KAMU KURUM ve KURULUŞLARI

Cumhurbaşkanlığı
Genel Kurmay Başkanlığı
Emniyet Genel Müdürlüğü
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
Türkiye Noterler Birliği
TC Merkez Bankası
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı
Adalet Bakanlığı Adlî Sicil ve İstatistik
Dış Ticaret Müsteşarlığı
Sermaye Piyasası Kurumu
Sosyal Güvenlik Kurumu
Yükseköğretim Kurulu
Rekabet Kurumu
Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığı
Devlet Personel Başkanlığı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
Basın-Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
Karayolları Genel Müdürlüğü
Devlet Hava Meydanları İşl. Gen. Müdürlüğü
Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü
PTT Genel Müdürlüğü
Devlet Tiyatroları